مسیرجاری:صفحه اصلی/کتابخانه/پایان نامه /قرآن و علوم قرآني
ردیف عنوان نویسنده سال دفاع
1 انسجام ساختاري سوره مبارکه صافات از منظر موضوع محوري و مفاهيم برجسته آن بهجت آسيون 1391
2 خاستگاه فرهنگی تشبیهات و تمثیلات قرآنی مریم باقری 1392
3 نگاهی به اوصاف قرآن کریم از منظر آیات و روایات ( جلوه ی حق) مریم فضائلی 1391
4 تحریف ناپذیری قرآن از منظر شیعه ( امامیه) و اهل سنت زهرا مومنی عبدل آبادی 1391
5 شیوه تفسیر قرآن به قرآن درمکتب اهل بیت (ع) محراب جانبازی 1390
6 روش شناسی تفسیری محمد بن ادریس شافعی اسحاق غلامی 1390
7 باز نگری در تعاریف و دسته بندی علم وجوه و نظایر علی آقایی 1390
8 علوم قرآن در مجمع البیان حق نظر، جواد 1373
9 بررسی دیدگاههای مفسران معروف شیعه در زمینه علوم قرآن اخوان صراف، زهرا 1377
10 ترجمه و تحقیق البرهان فی علوم القرآن «باب سی وچهارم، بحث نسخ) عاشوری، نادعلی 1370
11 تصحیح نسخه خطی کتاب الناسخ و المنسوخ ابوعبدالله اسفراینی سرمدی، محمود 1370
12 ترجمه و تحقیق «الناسخ و المنسوخ» تألیف ابوالقاسم هبة الله بن سلامه میرحبیبی، ماهرخ 1373
13 پاسخ استدلالی تحلیلی به منکران وقوع نسخ در قرآن مولایی نیا، عزت الله 1376
14 نسخ و بداء رستمی، محمدحسن 1374
15 ترجمه و تحقیق فصل ششم تاریخ قرآن حسینی، سیده صغری 1373
16 ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب صیانة القران من التحریف تألیف محمد هادی معرفت قنبری جلفایی، محمد 1372
17 ترجمه و تحقیق و تعلیق کتاب «کشف الارتیاب عن تحریف کتاب رب الارباب»(بخش دوم) ساروی، پریچهر 1370
18 کشف الارتیاب عن تحریف کتاب رب الارباب (بخش اول) جودوی، امیر 1370
19 برداشتهای محرف از قرآن کریم قربانی، فاطمه 1376
20 ترجمه و نقد بخشی از کتاب«اضواء علی متشابهات القرآن» فصیحی پورپاریزی، محمدرضا 1381
21 ترجمه و نقد بخشی از کتاب «اضواء علی متشابهات القرآن» ستاری، علی 1380
22 پژوهشی در حکمت متشابهات در قرآن بیات مختاری، ماشاءالله 1373
23 بررسی احکام و تشابه در آیات قرآن کریم ملکی، یدالله 1372
24 بررسی و نقد فصل محکم و متشابه کتاب الاتقان حسین خانی فرد، لیلا 1381
25 رابطه الفاظ قرآن کریم با تأویلات شاکر، محمدکاظم 1374
26 بررسی نظریه عرفی بودن زبان قرآن دامن پاک مقدم، ناهید 1378
27 تحلیل زبان قرآن و متدلوژی فهم آن سعیدی روشن، محمدباقر 1381
28 بررسی زبان قرآن شیخ الاسلامی، نفسیه سادات 1380
29 اسرار و خواص و فضایل آیات و سور قرآن کریم خوش زبان، فرحناز 1379
30 بررسی فضائل القرآن در روایات فریقین زین العابدین، نسرین 1380
31 حجیت ظواهر قرآن از دیدگاه اصولیین و اخباریین میرابوطالبی، سید علی 1375
32 شناخت الحان خوش و آثار آن در قرائت قرآن کافی، مصطفی 1379
33 حق التلاوة کاشی سازپور امیرمحمود 1370
34 دیدگاه های علامه طباطبایی(ره) در علم اسباب نزول خیرجوی لاتی، صغری 1377
35 ترجمه و تحقیق کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن (بخش نزول قرآن و اولین و آخرین آیاتی که بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل شده) جشنی آرانی، ماشاءالله 1370
36 تحقیق متن و تکمیل مآخذ و ترجمه «لباب النقول فی اسباب النزول» سیوطی پروازی ایزدی، نرگس 1376
37 شأن نزول و نقش آن در تفسیر نجفی روحانی، نجف 1372
38 شأن نزول و تأویل آیات قرآنی کشف الاسرار میبدی (جلدهای 1 و 2 و 3) اصغری، علی 1376
39 معنا، بافت و شأن نزول در قرآن قاضی زاده، خلیل 1374
40 نزول قرآن قربانی ، علی اصغر 1374
1234